7 bin 784 yaban hayvanı, otama edilerek doğaya bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Tabiat Esirgeme ve Milli Parklar Umumi Müdürlüğü’nce kurulan rehabilitasyon merkezlerinde, serencam 10 yılda mütenevvi nedenlerle yaralanan 38 bin 631 melez hayvanı, tedavi ve rehabilite edilerek, katıksız ortamına bırakıldı. 2022’de ise 12 bin 596 çandır hayvanından 7 bin 784’ü, baştan doğaya kazandırıldı. 1017’sinin tedavisi bitmeme ederken, 453 yaban hayvanı ise hayvanlar bahçelerine yerleştirildi.

‘Av ve Karışık Hayvanı Teksir Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Karşı Yönetmelik’ ve arsıulusal sözleşmeler gereğince saf afetler, yer sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma ve tedaviye kadın olan melez hayvanları için otama ve rehabilitasyon merkezleri kuruluyor. 2000’li yılların başlarında üniversiteler, hayvanat bahçeleri, belediye ve sivil sosyete kuruluşlarınca yapılan protokoller ile melez hayvanları otama edilirken, 2010 yılında bakanlığın kurduğu suret devreye girdi. Ekincilik ve Orman Bakanlığı’nca kurulan önceki istirdat ve iyileştirme merkezi olan Bursa Büyüklük Acara Melez Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bakım vermeye başlaması ile tedavi ve iyileştirme henüz şümullü yapılmaya başlandı. Nezaret vasıtasıyla rastgele mıntıka müdürlüğü bünyesinde yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi kurulması hedefi kapsamında şimdiye büyüklüğünde Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mersin Ağacı, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay olmak amacıyla 11 ilde kurtarma merkezi inşa edildi.

10 YILDA 38 BİN 631 MELEZ HAYVANINA TEDAVİDKMP marifetiyle serencam 10 yılda 38 bin 631 melez hayvanı tedavi ve rehabilite edilerek tabii yaşam ortamına bırakıldı. 2021 yılında muhtelif nedenlerle yaralanan, engel gören 8 bin 957 karışık hayvanının 5 bin 450’si otama edilerek, esasen doğaya salındı. 2022 yılında şimdiye kadar 12 bin 596 karışık hayvanı doğada gaileli ya de güçten düşmüş adına bulundu. Bunlardan 1017’sinin otama ve rehabilitasyon süreci bitmeme ederken, 7 bin 784 çandır hayvanı yeniden doğaya kazandırıldı. Doğaya dönemeyecek olan 453 melez hayvanı ise zooloji bahçelerine yerleştirildi.Share: