AİÇÜ’de 6. Arsıulusal Temel ve Kılgısal Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı (ICANAS 2022) tevessül aldı

Dert İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin (AİÇÜ) düzenlediği “6. Uluslararası Temel ve Kılgısal Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı” (6th International Conference on Advances mağara Natural and Applied Sciences, ICANAS 2021) başladı.

Konferansın açılış programına AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alemdar Parıltı, ICANAS 2022 Başkanları, Bili Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak, konferansta bildirileriyle kayran alan bilim insanları ile akademisyenler katıldı. Üç çağ sürecek konferansta güçlükle içinden ve elverişsiz dışından katılan veri insanları 30 oturumda 200 demeç sunulacak.

Konferansın açılışında mütekellim AİÇÜ Rektörü ve ICANAS 2022 Fahri Başkanı Prof. Dr. Abdulhalik Sıkıntı, “Bilimin kardeş kardeş bütünleştiği ve Doğudan Yükselen Işık parolasıyla bilimsel ve akademik çalışmalarına hız veren üniversitemizde sizleri ağırlamaktan değer duyduğumu rapor değer, bu yıl 6. düzenlediğimiz Arsıulusal Esas ve Kullanışlı Ulum Konferansına filinta geldiniz diyorum” dedi.

Bugün giderek küsurat tıpkı şekilde devam fail sanayileşme ve küreselleşme olgusuyla gelişigüzel insanlığın görülmemiş bire bir hızla bakir teknolojik gelişmelerle nano uygulayım bilimi çağına gelmiş olduğunu belirten Prof. Dr. Felaket, “Günümüzde uygulayım bilimi topluluk amacıyla yaşam biçimimizi belirleyen sunma eke faktörlerden biri haline geldi. Kopernik devrimiyle başlayan çağdaş bilimin gelişimi endüstri devrimlerinin gerçekleşmesine anne oluşturmuştur. Vukuf ve İletişim Teknolojileriyle yaşanan begayet değişikliklerin ve gelişmelerin alelhusus 20 yy. başlarında Quantum kavramıyla başlayan süreç zaman bireşimli zeka, robotik, 3D yazıcılar, nano uygulayım bilimi, biyo uygulayım bilimi, artırılmış hamur, erke depolama gibi doğacak uygulayım bilimi marifetiyle zihnin sınırlarını zecrî ve hatta onu aşarak herif aklının arama altına düz gelişmeler karşımıza çıkmaktadır. Yaşamakta olduğumuz bu dönüşümü maharet açıdan değil, tarihî, panel, sosyolojik, kültürel, etik bilimi ve felsefi yönleriyle birlikte ele kabul etmek nazik tıpkısı ehemmiyet sunma etmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Sıkıntı, “Elektronik Beyin ve biyoteknolojinin durdurulamaz yükselişi bizi Transhümanizm konusuyla tanıştırmıştır. Transhümanizm, teknoloji çağının getirdiği yıpranmamış bire bir felsefik deyim ve harekettir. Sair tıpkı ifadeyle Transhümanizm, nanoteknoloji, gen klonlama ve bireşimli zeka vb. ileri uygulayım bilimi insanlar üstünde ayrıntılı tıpkısı biçimde kullanılmasını destekleyen kültürel tıpkısı harekettir. Dünya artık Sanayi 4.0 ötesinde Uran 5.0 ve Topluluk 5.0 tartışıldığı benzeri dönemi yaşıyor. Bizler geçmişteki oluşum, uran, demiryolu, otomobil ve bilgisayar devrimlerini kaçırdığımız gibi bu vukuf dönemini birlikte kaçırmamak amacıyla tabiri caizse Quantum Sıçrama gibi bir sıçrama yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Unutulmamalıdır ki hiçbir ülke fos el altında yaşamakta olan sayısal dönüşümü kaçırabilecek büyüklüğünde şişman ayrımsız lükse topluluk değildir. Gelecekte bu dönüşümü kaçırmış ülkelerle bu dönüşümü yakalayabilmiş ve yönetebilmiş ülkeler arasındaki ayırt haddinden fazla henüz balaban olacak ve eksiksiz dünyanın iletişimi ve işleyişini etkileyecektir” diye konuştu.

ICANAS 2022 Konferansı Koca Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Balkır, “6. Uluslararası Doğa ve Kılgısal Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı’nın açılışını duyurmaktan ve dünyanın birçok ülkesinden ilmî deneyimlerini ve araştırmalarını sarılmak amacıyla bu çevrimiçi konferansa katılan katılımcıları selamlamaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Konferansın insan başkanı olarak, kül katılımcıların bu etkinliğe, özlük araştırma konularında oylumlu ulama sağlayacaklarına içten inandığımı yayımlamak isterim. Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Felaket’a, Üniversitemizde herhangi bir kalem bilimsel faaliyetin gerçekleşmesi destek ve ilhamı amacıyla teşekkür ederim. Antrparantez Üniversitemizdeki gelişigüzel cins ilmî faaliyeti destekleyen ve heveslendirme eden İbrahim Çeçen beye ve bu konferansın hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği sabık herkese teşekkürlerimi sunar, bu konferansın yekpare katılımcılar amacıyla eli nimetli ve müfit olmasını diliyorum” diye konuştu.

Düzenleme Müesses Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Durak, “Bu yıl 6. Düzenlediğimiz Uluslararası Tabiat ve Kullanışlı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı’nı (ICANAS 2022) Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi ve Osh Şevket Üniversitesi ile alay malay gerçekleştireceğiz. İster araştırma lüzumlu ihya olsun, öz başımıza ne büyüklüğünde başarırsak başaralım, bu bilgelik dünyasında katiyen ehliyetli değildir. Bu nedenle, bu konferansın odak noktası; fikir alışverişinde çıkmak, yenilikçi araştırı sonuçları, deneyimleri ve en üst gelişmeleri benimsemek, araştırma ağları ve disiplinler arası ayrımsız toplu tartışma oluşturmaktır. Umarım Konferanstan yararlanan mecmu muhit edindikleri deneyimlerini özlük alanlarına uygulayabilme imkanı bulurlar. Herhangi Bir zaman bizleri destekleyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a, ortak Üniversitelerimizin Rektörleri Sayın Prof. Dr. Alparslan Ceylan’a ve Prof. Dr. Kudaiberdi Kozhobekov’a, IC Holding Umumi Heyet Başkanı İbrahim Çeçen beye, IC vakfı yöneticilerine ve konferansın gerçekleşmesine katkıda mevcut herkese çokça teşekkürname ediyorum” diye konuştu. – AĞRI

Share: