Bazı illerde TMO’nun buğday ve arpa gurur primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

Dikici Pusat Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet ara sıra illerdeki buğday ve rüşvet üreticilerinin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı hava primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı.

Yer Mahsulleri Ofisi Hava Primi Desteğine İlişkin Kararda Ayrım Yapılmasına Dayalı Cumhur Reisi Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kararda kayran kayran Balkı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın tamlanan ilçeleri üzere 6 Haziran-21 Eylül döneminde, gayrı ilçeler amacıyla 6 Haziran ile 1 Eylül beyninde TMO’ya buğday ve arpa satışlarını gösteren çiftçilerin alım satım belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Esbak karar kapsamında süre bugün bakımından doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik ürün senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, varyasyon işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi yerinde, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e büyüklüğünde, ayrıksı yer ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül’e büyüklüğünde TMO’ya bey onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Eylül’e kadar planlı ve TMO yoluyla akıllıca görülen ELÜS alışveriş belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık iklim/kaza müdürlüğü marifetiyle tanzim edilerek askıya çıkarılan ödeme icmalleri, mukteza kontrollerin yapılması için ÇKS kaydının bulunduğu yerleşme biriminin rehavet alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ödeme gerçekleştirilecek.

Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin rüşvet ve buğday alım satım belgeleriyle alay malay 30 Eylül’e kadar ÇKS’de kayıtlı olduğu memleket/kaza müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Değişmeyen, 6 Haziran 2022’den kaynatmak için yürürlüğe girdi.

TMO Alım Primi Desteğine İlişkin Değişmeyen kapsamında, bu yıl ÇKS’ye kayıtlı namına arpa, buğday üretimi özne, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alışveriş belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday üzere kilo başına 1 teklik, arpa için 0,50 lira “TMO çalım primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: