Cumhur Reisi Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara bakarak, haddinden fazla sayıda kamu çekicilik ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Çalışma ve Içtimai Asayiş Bakanlığında çıplak bulunan Hususiyet Hizmetleri Umum Müdür Yardımcılığına Halk Sarıakçalı, Içtimai Güvenlik Kurumu Başbuğ Yardımcısı ve Umumi Heyet Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden makbuz.Milli Terbiye Bakanlığında açıkça kâin Esas Terbiye Umumi Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Uzun Özil atandı. Milli Defans Bakanlığında degaje mevcut Hazırlık Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Mehmet Avcı atanırken, Tersaneler Umum Müdür Yardımcısı Misyon Yıldız görevden makbuz. Esenlik Bakanlığında kategorik kâin müfettişliğe, ustalık sınavında muvaffakiyet gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı Doğa Esirgeme ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden makbuz. Ekincilik ve Orman Bakanlığında kemiksiz mevcut Besin ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Durali Eli Açık, Bilgelik Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Mefret ve Atilla Bektaş atandı. Tecim Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır görevden makbuz.

DİĞER KURUMLARDAKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Çok Ortaklı Ortaklığı Umumi Müdürlüğünde örtüsüz kâin Umumi Heyet Üyeliğine Bahtiyar Belletici atandı. Beyaz Zehir Araştırı ve Kontrol Genel Müdürlüğünde kemiksiz bulunan Maşrık Akdeniz Nahiye Müdürlüğüne Ümit Aydınlık, Itidalli Rum 3. Toprak Müdürlüğüne Sağlam Endişe getirildi. Güneydoğu Küçük Asya Projesi Havza Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Patent ve Ayraç Kurumu Başkanlığına ve Umumi Heyet Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Dirimlik Hür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Nahiye Müdürü Recep Acı ve Sazak Orman Kesim Müdürü Kenan Akduman görevden alındı. Şevket Su İşleri Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kaya Yıldız ve Şadiye Sarp ile IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Havza Müdürü Hayrullah Ateşli ve XX. Kesim Müdürü Sadullah Muhip görevden makbuz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açıkça bulunan Umum Müdür yardımcılıklarına Abdullah Hars, Mehmet Akif Balta ve V. Nahiye Müdürü Murat Yiğit atandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Ulvi Osman Biaman, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden makbuz. Arazi Mahsulleri Ofisi Umumi Müdürlüğünde yıldızlı bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Polat atandı.Share: