DSİ Türkiye Genelinde 42 Toprak İçin Toplulaştırma Kararı Verdi

Ihtişam Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; Kayseri, Nevşehir, Ardahan, Afyonkarahisar ve Kayseri’de kâin ara sıra yerlerde toprak toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verdi.

DSİ’nin ara sıra yerlerde toprak toplulaştırması ve toprak içi ihya hizmetleri yapılmasına ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Şevket Su İşleri Umumi Müdürlüğü’nde Ölçülü Hizmetler Için Kanun’un melfuf dokuzuncu maddesi mucibince Kayseri’de 1, Nevşehir’de 2, Ardahan’da 30, Afyon’da 4, Kayseri’de 6 tutmak üzere toplamda 42 arazi için toplulaştırma kararı verildi.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?

Yerey toplulaştırması; değişik nedenlerle hesaplı adına zirai faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde yahut yerey kayırma ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, çözülüm, darmadağın şekilli parsellerin bire bir araya getirilerek elan ahenkli parseller halinde toprak içi geliştirme hizmetleri ile birlikte gündeş tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi üzere en akla yatkın biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve baştan düzenlenmesi işlemine “arazi toplulaştırması” deniliyor.

Share: