Hazine arazilerini mübayaa müracaat süresi sene sonuna büyüklüğünde uzatıldı

Zonguldak Yer, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, imar barışında hazine arazilerinin mübayaa başvuru sürelerinin 31 Çatlak 2022 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada kaynak taşınmazlarına müteveccih 3194 çevrilmiş İmar Kanununda, 4706 dar Hazineye Ilgilendiren Gayrimenkul Malların Değerlendirilmesi ve Mülhak Ayar Vergisi Kanununda Başkalık Yapılması Karşı Kanununda, 6292 dar Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Kaynak Hesabına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ilişkin Tarım Arazilerinin Satışı Karşı Kanununda muhtelif değişikliklerin yasalaştığı hatırlatıldı.

Mevzuat değişiklikleri ile imar barışında kaynak arazilerinin satın alma başvuru süresinin 31 Fasıla 2022 tarihine büyüklüğünde uzatıldığı kaydedildi. İmar barışında kaynak arazileri satışında komutan bedelinin tamamının başlangıçta ödenmesi halinde yüzde yirmi, arz az yarısının ödenmesi halinde yüzdelik on önceden ödeme indirimi getirildiğine ilgi çekilen duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Konu ile ilgilendiren Hazne taşınmazı İl Merkezinde ise Zonguldak Mekân, Kentçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne İlçede ise Kaymakamlık Milli Emlak Müdürlüğü/ Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. İmar planı yoksuz veya bayındırlık planında zirai amaca ayrılan hazineye ilgilendiren ekincilik arazileri; 31 Meyan 2019 tarihinden evvel bildirme az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen bitmeme ettiği belirlenen kullanıcılarına, cari sene ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla büyüklüğünde direkt isticar hakkı getirilmiştir. Konu ile ilgili Hazne taşınmazı İl Merkezinde ise Zonguldak Belde, Kentçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Gayrimenkul Müdürlüğüne İlçede ise Ilçe Milli Emlak Müdürlüğü/Milli Yurt Şefliğine başvurma edilmesi gerekmektedir. 2/B alanlarında mevcut taşınmazların 6292 sayılı Yasa dahilinde Hazineye ilişkin ekincilik arazilerinin ise 6292 dar Yasa (Belediye mücavir dışı) ile 29/6/2001 günlü ve 4706 sınırlanmış Yasa (Şehremaneti mücavir içi) dahilinde satışına ilişkin adına; süresi zarfında müracaat yapmayanların referans süresi, kendilerine yapılan tebligatta tamlanan bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ifa süresi, Taksitli satışlarda, sözleşmesinde tamlanan taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ifa süresi 31 Mesafe 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bahis ile ait Hazine taşınmazı İl Merkezinde ise Zonguldak Belde, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Yurt Müdürlüğüne İlçede ise kaza Milli Gayrimenkul Müdürlüğü/Şefliğine başvurma edilmesi gerekmektedir. 6292 sınırlanmış Kanunun 7. maddesi dahilinde süresi ortamında 2/B reddetme başvurusunda bulunmayanlar ile eğreti 8. maddesi dahiline olanların müracaat süresi 31 Mesafe 2022 tarihine büyüklüğünde uzatılmıştır. Konu ile ilgili Kaynak taşınmazı İl Merkezinde ise Zonguldak Mekân, Kentçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Yurt Müdürlüğüne, İlçede ise Ilçe Milli Gayrimenkul Müdürlüğü/ Şefliğine başvurma edilmesi gerekmektedir. 4706 basit Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası dahilinde yapılan taksitli satışlarda, sözleşmesinde tamlanan taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler ile mecmu taksit süresi içerisinde borcunun tamamını ödemeyenlerin ifa süresi, önel tarihinden ödeme tarihine kadar kanuni nema uygulanmak aracılığıyla 31 Boşluk 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bahis ile ait emlak İl Merkezinde ise Zonguldak Kasaba, Kentçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçede ise Kaza Milli Emlak Müdürlüğü/ Şefliğine başvurma edilmesi gerekmektedir.” – ZONGULDAK

Share: