İyi Partili Dursun Ataş: “Bu Teklifin Amacı Biricik Insan Rejimiyle Sosyal Medyayı ve Bağımsız Milletvekili Basını Taharri Altına Kabul Etmek”

İYİ Tümen Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TBMM’dahi görüşülen ‘sansür yasası’ teklifine ilgili; “Bu yasa teklifinin bile anne amacı yegâne eş rejimiyle tavan eden baskılara rağmen ayakta kalmaya müteharrik medya kuruluşlarını ve toplumsal medyayı taharri altına almaya çalışmaktır” dedi.

İYİ Parti Kayseri Saylav Dursun Tutturgaç, TBMM Genel Kurulu’nda geçmiş ‘sansür yasası’ teklifine ilgilendiren bayram aldı. Tutturgaç, şunları söyledi:

“HEDEF YANDAŞA AMME KAYNAKLARINI SEFERBER GITMEK DEĞİL, İFLASIN EŞİĞİNDEKİ EVCIL BASINA BINDI YÜKLEMEK OLMALIDIR”

“Yasa teklifinin görüşülen maddesi, resmi car ve reklamların verilebileceği internet malumat sitelerinin kamuoyuna duyurulmasını amaçlamaktadır. Resmi car ve reklamların internet üzerinden kitap eden marifet siteleri üzerinden yayınlanması ve bu şekilde internet marifet sitelerinin desteklenmesini müspet buluyoruz, ancak bunun adil ve diyapozitif yapılması gereklidir. Ayrıca evcil radyo ve monitör kanallarının üstelik Basın İlan Kurumu kapsamına alınması gerekmektedir. Gaye yandaşa kamu kaynaklarını seferber emretmek değil, çokları hesaplı yerine iflasın eşiğinde olan evcil basının desteklenmesi olmalıdır.

“BU TEKLİFİN AMACI TEK HERIF REJİMİYLE IÇTIMAI MEDYAYI VE BAĞIMSIZ BASINI TAHARRI ALTINA KABUL ETMEK”

Üç ayrı aç medya izleme izlem şirketi verilerine göre, 2020 yılında yazılı basında amme bankaları yandaş basını reklama boğarken muhalif basına bire bir santimlik de düzlük vermemiştir. Taraftar basını, basın nişane organlarını reklama, paraya boğarken bayağı tirajı erdemli gazete ve çıktı takip edilen görsel medyaya eleştirisel yaklaştığı üzere reklam vermemektedir. Yani, AKP iktidarı elinde tuttuğu amme gücünü Matbuat İlan Kurumu’nun zar ve reklam hakkı iptalleriyle, İletişim Başkanlığı’nın matbuat kartlarını yenilememesiyle, RTÜK’ün cezaları ve açılan davalarla iktidarla bir çizgide olmayan medya kuruluşlarını baskı altına ahiz aracı kendisine kullanmaktadır. Bu yasa teklifinin da esas amacı biricik herif rejimiyle tavan yapan baskılara rağmen ayakta kalmaya çalışan medya kuruluşlarını ve toplumsal medyayı taharri altına almaya çalışmaktır.

“IZZET İMKANLARI LEHTAR MEDYAYA AKTARILIYOR, MUHALİF MEDYAYA UKUBET YAĞDIRILIYOR”

Demokratik benzeri devlette olmazsa olmaz kurumların başında müstakil basın gelmektedir. Bugün Türkiye’da 697 monitör kanalı, ulusal, yerel ve bölgesel görünmek amacıyla bütün 2 bin 165 ceride bulunmaktadır. Bugün gelinen noktada bu göstergeç kanalları ve gazeteler içerisinde iktidarla aynı çizgide olmayan yahut bağımsız kendisine tanımlanan basın kuruluşlarının oranı yüzdelik 5’i de geçmemektedir. Buna karşın erk, RTÜK ile Matbuat İlan Kurumu’nu iktidarla aynı çizgide olmayan medyanın üzerinde kılıç kadar sallamaktadır. RTÜK 1 Eş 2021 tarihinden itibaren bu mutlak şekilde nişane yapmaya etkin iletişim araçları kuruluşlarına toplam 109 ukubet verirken lehtar medyaya verdiği ceza hemen 3 tanedir. RTÜK 2021 yılında hükümetin politikalarını eleştiren kanallara toplamda 21,5 milyon teklik ukubet kesmiş, buna rağmen haklarında 100 binin üzerinde şikayet bulunan lehtar basına ise hiç ceza kesmemiştir yani yüzdelik 5’e 21,5 milyon ukubet, yüzde 95’e elden muvaffakiyetsiz lira ceza. Doğruluk ve Kalkınma Partisi’nin hak anlayışı aha budur. Izzet imkanları yandaş medyaya aktarılırken çap medyaya cezalar yağdırılmaktadır. Format böyleyken çıkıp matbuat kanunu çıkarıyoruz eylemek; iki yüzlülüktür, samimiyetsizliktir. Bu basın kanunu değildir, binnetice bu, bana kanuncu türe, sana haram kanunudur. Bu zihniyetin çıktı ülkeye üstelik basına birlikte yarayışlı aynı aranjman yapması beklenemez.

“15 BİNİN ÜZERİNDE GAZETECİ İŞSİZ! REKLAM GELİRLERİ ADALETSİZ DAĞITILIYOR”

Türkiye genelinde 50 bin gazeteci bulunmaktadır. Mukayyet, görsel ve işitsel basında 15 binin üstünde gazeteci işsizdir. Evcil matbuat ekonomik teessürat süresince hayat mücadelesi vermektedir. Reklam gelirleri adaletsiz dağıtılmaktadır.  Ülkemiz basın özgürlüğü sıralamasında en son sıralarda düz almaktadır. Tekmil bunlara rağmen AKP basını elan de yıpratacak, sansürü ve baskıyı henüz birlikte artıracak, basın özgürlüğünü tamamen bitirecek tıpkısı teklifi getirmiştir. Buradan cümle matbuat çalışanlarına sesleniyorum: İYİ Fırka iktidarında bu istibdat dönemi sona erecektir. Sansür, sorumluluk, adaletsizlik serencam bulacaktır. Yalnız benzeri kesime yakın basın değil karşıt, taraftar üzere ayrımlar olmadan umum basın çalışanları, kül gazeteciler özgürcesine işini yapacaktır. Demokrasinin olmazsa olmazı basının özgürlüğü inanca altına alınacak, amme kaynakları, belediyeler, kamunun şirketleri üzerine reklam alamam korkusuyla bilim yapamayan evcil basının önündeki bu engeller tamamen kaldırılacaktır. Haddinden Fazla beş altı kaldı.”

Share: