Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Ofis Başkanı Köymen: “Yolculuk Tutukluları, Oradan Mücadeleye Yardım Sunabilecek Ne Varsa Onu Yapmaya Çalışıyorlar”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde Gezi tutuklamalarına cebin devam fail Hak Nöbeti’nin 147’nci günü ve 19 Ilkgüz Mühendis, Mimar ve Site Plancıları Tesanüt Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. Gezi Davası tutukluları ile görüştüğünü belirten Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Yazıhane Başkanı Ilham Köymen, “Intihap rüşvetlerinin, site arazilerinin pazarlandığı benzeri ortamda oradan mücadeleye yardım sunabilecek ne varsa, onları yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Gezi tutuklamalarına cebin TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde başlatılan Hak Nöbeti devam ediyor. Nöbetin 147’nci gününde, ‘Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Tesanüt Haset’ kapsamında basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Malatya Belde Platformu Başkanı Hatice Eroğlu Aksungur, Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Belgin ve çarkıt CHP İstanbul Mebus ve İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Mesabe Gökmen Öğüt bile katıldı.

“Gezi’ye emeğimize ve mesleğimize erbap çıkıyoruz” dövizlerinin taşındığı açıklamada, “Aynasız gider Gezi kalır”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Hukuksuz boyunduruk sona erecek” sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan TMMOB İstanbul İl Eş Güdüm Müesses Sekreteri Seyfettin Orion, şunları söyledi:

“TEK HERIF REJİMİ ALTINDA HAKLARIMIZ GİDEREK BUDANMAKTADIR

“İçinde bulunduğumuz iktisadi akse, mecmu halkımızın olduğu kabil emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve site plancılarının üstelik hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının selen ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması dolayısıyla mesleğimiz sistematik yerine değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış bir tane koca rejimi altında emeğimiz değersizleştirilirken, eş haklarımız de giderek budanmaktadır. Lüzum kamuda lazım özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve site planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, aplikasyon ve bakı işlerini tay tay arabası tüm meslektaşlarımız anbean henüz zor koşullarda çalışmaktadır.

‘Parti Devleti’ anlayışıyla yönetilen amme kurumlarında çalışan meslektaşlarımız politik külfet ve filiz tehdidi altında, bağan ecir, takım sorunu, erkek haklarının ihlal edilmesi, bağan munzam göstergeler kabil birçok dava ile beniz yüzedir.”

“HENÜZ ÇOK CEHT YAKMAK ZORUNDAYIZ”

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Ilham Köymen, Seyahat Davası tutuklularıyla yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

“Hem Cilalı (Yapıcı) bacı, Çiğdem (Mater) ve Mine (Özerden) ile görüşme şansımız oluyor. Hem de Tayfun (Yiğit), Birey (Atalay) ve Kağan (Altınay) ile. Hepsinin moralleri sonuç basamak yerinde, serencam rütbe etkili ve üretkenler. Öncelikle Türe Nöbeti’hangi bilcümle katılan dostları selamlıyorlar. Aguş dolusu sevgilerini gönderdiler. Onları kabullenmek isterim sizlerle. Tek yılgın değiller bizi elan aşkin motive ediyorlar onu söyleyebilirim. Özellikle böylesi tıpkı dönemde, seçimlerin bu büyüklüğünde yaklaştığı tıpkısı atmosferde, intihap rüşvetlerinin, kent arazilerinin pazarlandığı benzeri ortamda oradan mücadeleye ulama sunabilecek ne varsa, onları yapmaya çalışıyorlar. Zımnında biz dışarıdakilerin görevi elan dahi iri. Olanaklarımız elan fazla, daha çok çaba harcamak durumundayız. Bunu yeniden anımsatmak istiyorum.”

“GEZİ’YE SAHİP ÇIKMAK, ONURUMUZA SAHİP ÇIKMAKTIR”

Malatya Çevre Platformu hesabına Başkan Hatice Eroğlu Aksungur, şöyle konuştu:

“Yıllardır bizim bölgemizde, doğuda Malatya, Erzincan, Sivas yöresinde yabanıl madencilik hareketi; topraklarımızı, suyumuzu kirletiyor ve tığ biliyoruz Türkiye’nin değme tarafında Anadolu’nun rastgele tarafında yapılan hep direnişlere Gezi, ilham kaynağı olmuştur. Yolculuk’ye sahip çıkmak onurumuza cemaat çıkmaktır.”

“DOĞAMIZI, TOPRAĞIMIZI ARKALAMAK UĞRUNA BEDELLER ÖDETİLİYOR”

Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Sarih ise şunları söyledi:

“Çekmeköy’den tutun Malatya’ya kadar kip çokça yerde, rastgele yerde misil var ve bu nöbetler sebep tutuluyor? Doğamızı, gölümüzü, nehrimizi, toprağımızı, ağacımızı arkalamak üzere. Bunun uğruna bedeller ödetiliyor. Bazen insanlara saldırılıyor. Gâh insanlar hapse tıkılıyor. İşte Yolculuk nöbetinin ayrımsız amacı da bu; Gezi nedeniyle içeride tutulan arkadaşlarımız başıboş bırakılıncaya büyüklüğünde bu duyarlılığı ayakta tutmaktır.”

“TARİH, TMMOB’UN DİRENİŞİNİ YAZACAKTIR”

Sakat CHP İstanbul Saylav Paha Gökmen Ibret’ün açıklaması şöyle:

“Devir TMMOB’a yapılan saldırıları ve TMMOB’un direnişini yazacaktır diye niteleyerek düşünüyorum. Özellikle sonuç 22 yıldır yapılan zulmü, herhalde dünyada başka tıpkı örgüte yapılmamıştır diye niteleyerek düşünüyorum.”Share: