Şah damarlarındaki daralma sürekli felcin habercisi tür

Bezmialem Para Üniversitesi Tıp Fakültesi Önsezi ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, şah damarlardaki yüzdelik 50 ve beden daralmanın insanı yatağa mahkum eden temelli felcin habercisi olabileceğini kaydetti.

Köksal yaptığı bağlanmış açıklamada, şeker hastalığı, sigara, doğacak yaş, obezite, erdemli voltaj ve zaman yağlarının yüksek olması kadar nedenlerle oluşan yaradılış sertliğinin, koroner ve göl ayağı damarlarında darlık ve tıkanıklığa yol açtığı kabil beyni besleyen şah damarlarda bile soruna neden olabildiğini dile getirdi.

Beynin oksijensizliğe 3 dakika dayanabildiğini tamlayan Köksal, şunları kaydetti:

“Vücudumuzun kumanda merkezi beynimize içki götürücü ve boynumuzun iki tarafında mevcut şah damarlarında, soy sertliğine sadık daraşlık ve tıkanıklıklar beyne ehliyetli çağ gitmemesine kapalı şikayetlere sebep peki. Şah damarlarındaki darlık sonucu o bölgeden beyne revan minik pıhtılar yahut beyne giden nefes akımın eğreti azalması, geçici zührevi hastalık, geçici dimağ kaybı ile tek taraflı dal ve bacaklarda yoğun kaybı yerine sıralanabilir.”

Köksal, 50 yaş üstü, diyabet, faziletli tansiyonu, soluk yağlarında yüksekliği olan ve sigara içen şahıslar ile koroner önsezi damarlarında daraşlık saptananların tetik olması gerektiğine aksan yaptı.

Bu kişilerdeki geçici frengi, kol ile bacaklarda alçak kaybı ve eğreti bilinç kaybının, beyne giden çağ akımında bire bir ülkü olduğuna işaret ettiğini anlatan Köksal, şöyle bitmeme etti:

“Şah damarlarında daraşlık ve tıkanıklıkları saptamak gösterişsiz ayrımsız doppler ultrasonuyla mümkündür. bahis konusu şikayetleri olan hastalarda yüzdelik 50 ve gövde şah damarlarında darlık, engelleme gereği doğurur. Bu nitelik kimi zaman henüz nazik sorunların yani insanı yatağa mahkum fail sürekli felçlerin habercisi gibi. Özel davranışlar dışında, sakıncasız ve mihman tıpkı şekilde şah damarlarındaki darlığın açılması üzere ameliyatla darlığa bozukluk olan ve pıhtı kaynağı plağın temizlenmesi makul aynı seçenektir. Bu amaçla gazel damarı (karotis) arıtma ameliyatı üstelik güvenle yapılmaktadır. gazel damarı ameliyatlarında, alelhusus iki yönlü dava varsa içki akımının devamlılığı çok önemlidir. Ameliyat sırasında nefes akımının devamlılığını sağlayan ve şant adı verilen eğreti bypaslar, gazel damarı ameliyatlarında, özellikle iki taraflı şah damarı darlığı olan hastalarda zül riskini azaltmaktadır. İki yönlü şah damarlarında darlık olan hastalarda beyine revan koku akımını durdurmadan faaliyetler yapılması riskleri azaltır.”

Şah damarlarında okkalı darlık saptananların, şikayet olmaksızın tıpkı nörolog veya önsezi huy cerrahına görünmeleri gerektiğini tamlayan Köksal, şah damarının temizlenmesi gerekliliğinde ise ameliyatla bunu yapmanın beyne giden nefes akımını kesmeden elan birkaç riskli olduğunu kaydetti.

Share: