‘vazife Malulü’ Mütekait Polis Güçleri: “Nakdi Tazminatım Ödenmedi, Haklarımı Alamadım”

Malatya’dahi ateş parçası ve İçişleri Bakanlığı marifetiyle namına verilen enformasyon kartında “vazife malulü mütekait polis memuru” yazan Mürtefi Çolpa, murafaa kararına karşın malullükten doğan haklarını alamadığını argüman etti. Müptedi, “120 aydır başvurmadığım çalım kalmadı ama bana müspet bir karşılık vermediler. Mart ayında ‘görev malulü’ diye niteleyerek polis güçleri enformasyon karnesi düzenlediler. Polis danışma kartımda ‘hizmet malulü’ yazıyor. Haklarımı istek ediyorum. Nakdi tazminatım ödenmedi, haklarımı alamadım” dedi.

Sinop’ta 1986 yılında polis memuru kendisine göreve başlayan ve 1991 yılında Bingöl’e atanan Ulvi Dünkü, Malatya- Sivas yağız önünde trafik kazası geçirdi. 25 dönem hastanede tedavi gören ve sağlıklı koluna plak ve vida takılan Amatör, tedavisinin ardından 1992 yılında Bingöl’de göreve başladı. Bingöl’de beş sene çalıştıktan bilahare Inanma Genel Müdürlüğü’nde göreve başlayan Amatör, 2005 yılında geçirdiği maraz sonucu hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği çor sonrası sayrılarevi yoluyla ‘idari polis’ namına fariza yapabileceği yönünde ifade verilen Toy, SGK vasıtasıyla ‘fariza malulü’ sayılmadı. Fakat Ankara 5. İdari Mahkemesi, Müptedi’un ‘hizmet malulü’ sayılmasına karar verdi. Danıştay de bu kararı onadı.

“ŞIFAHANE, RAHATSIZLIĞIMIN KAZAYLA İLGİLİ OLDUĞUNA DEĞIŞMEYEN VERDİ”

Ulvi Acemi, duruşma kararına rağmen malullükten doğan haklarını alamadığını öne sürdü. Idmansız, bu süreçte yaşadıklarını ANKA Fen Ajansı’na şöyle anlattı:

“Sinop Güven Müdürlüğü’nde işyar iken OHAL bölgesi olan Bingöl’e atandım. 1991 yılında Sinop’tan Bingöl’e giderken Malatya-Sivas kişmiri önünde trafik kazası geçirdim. Afiyet kontrolü olmadan tafsilatlı yıllar Bingöl’de görev yaptım. Henüz sonraları Güven Umumi Müdürlüğü’nde Doküman Yönetimi Kat Başkanlığı’na işyar yerine tayinim çıktı. Görevde iken 2005 yılında ayrımsız maraza geçirdim. Ankara yargıcı hastanesine sevk edildim. Sayrilarevi, rahatsızlığımın 1991 yılında geçirdiğimiz trafik kazasıyla ilgisinin olduğuna, yönetsel polis güçleri kendisine fariza yapabileceğime ve normal polis güçleri olarak fariza yapamayacağıma karar verdi.”

“MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM”

120 aydır fire maaş aldığını iddia eden Saftirik, “Esenlik dosyam, Itimat Umumi Müdürlüğü’nce Sosyal Asayiş Kurumu’nun Tekaüt Sandığı’na gönderildi. Ora da ‘hizmet malulü olamaz’ şeklinde tıpkı değişmeyen verdi. Süreç mahkemeye taşındı ve Ankara 5. İdari Mahkemesi, ‘uhde malulü’ namına fariza yapabileceğime karar verdi. Danıştay dahi bu kararı onadı ve 2 yıldan aşkın ‘vazife malulü’ namına görev yaptım. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ile Içtimai Düzenlilik Kurumu arasındaki yazışmada normal polis memuru namına gösterilmiş. Burada ayrımsız vebal var ve nereden kaynaklandığını bilmiyorum. 120 aydır kusurlu mahiye alıyorum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.

“HAKLARIMI ISTEK EDİYORUM”

Idmansız, haklarını arzu ettiğini ve bununla ilgilendiren herhangi bir yere başvurduğunu kaydederek, “120 aydır başvurmadığım kurum kalmadı amma bana olumlu benzeri yanıt vermediler. Mart ayında ‘yer malulü’ diye polis güçleri danışma karnesi düzenlediler. O tarihe büyüklüğünde sabit kaldılar. Polis tanıtma kartımda ‘görev malulü’ yazıyor. Haklarımı istek ediyorum. Nakdi tazminatım ödenmedi, haklarımı alamadım” diye niteleyerek konuştu.Share: