Yozgat’taki Böcü Müzesi, Ilmî Araştırmalara Asıl Oluşturuyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Siper Bölümü’nde, Türkiye’nin bir nice bölgesinden toplanan 4 bin civarındaki böcekle oluşturulan Böcek Müzesi hem bilimsel çalışmalara hem de öğrencilerin eğitimine temel oluşturuyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Kültür Fakültesi bünyesinde 2013 yılında ildeki böcek çeşitliliğini ortaya anlamak için kurulan Haşere Müzesi’nde, yurdun farklı bölgelerinden getirilen böceklerin sayısı 4 bini buldu. Böceklerin hem akademik ve bilimsel çalışmalarda hem de öğrencilerin eğitiminde koca bire bir esas oluşturduğu kaydedildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Kültür Fakültesi Nebat Esirgeme Bölümü’nde, öğretim üyeleri ve öğrenciler eliyle toplanan binlerce asıl böcek, evvel entomoloji laboratuvarında incelenip sınıflandırıldıktan bilahare müzede esirgeme altına alınıyor. İlginç türlerin da düzlük aldığı haşerat, akademisyenlerin ve öğrencilerin araştırmalarına mum tutuyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Kültür Fakültesi Dekanı, Zootekni Kürsü Başkanı Prof. Dr. Çetin Gürbüz, fakülte bünyesinde 8 bölümün bulunduğunu, bunlardan birisinin bile Bitki Esirgeme bölümü olduğunu hatırlattı. Bitki zararlılarıyla savaşım konusunda bilimsel çalışmalar yapılıp, bu konuda tarım mühendislerinin eğitimine bile katkı veren Bitki Siper bölümünde öğrenci doluluğunun bütün olduğunu nâkil Yavuz, öğretim üyelerinin birlikte çokça kaliteli, konularına hakim olduklarının altını çizdi.

“İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI OLDUĞUNA DAİR ÇOK ÇALIŞMALAR VAR”

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürbüz, bitki zararlılarının belirleme edilip bunların sınıflandırılmasının önemine dikkat çekerek, kelebeklerden sineklere kadar değme birinin tanımlandığını ve mücadelenin buna bakarak mücadelenin yapıldığını söyledi. Yavuz, bitkilerdeki zararların tespit edilmesinde böceklerin tanımının muktezi olduğu büyüklüğünde dirim bilimsel mücadelenin üstelik muhteşem olduğunu vurguladı. “Son zamanlarda, kimyevi mücadelenin, zararlara karşı çokça çok insan sağlığına zararlı olduğuna dayalı çokça icraat var” diyen Gürbüz, “Buna bir mütenavip adına biyolojik savaşım ana alınıyor. Biyolojik mücadelelerde da bu bitkilerin hem ev bazında hem garip bazında hem çeşitler bazında tayin edilmesi, ona bağlı olarak hem zararlıların tespit edilmesi hem birlikte burada cebbar böcekler türlerinin tayin edilmesi gerekiyor. Yani bitkiye engel veren böceği, eksantrik benzeri böcekle yok etme diyebiliriz. Biyolojik mücadelede ve bu sürede her kalıntı kalmıyor” dedi.

“KASIT BÖCEĞİ AVCI BİR BÖCEKTİR”

Ekincilik Fakültesi yerine nebat siper bölümlerinin benzeri çalışmasının bulunduğuna vurgu işleyen Yavuz, açıklamasında şu bilgilere düz verdi:

“Bu çalışmalarda bilcümle bitkiler, hep böceklerin toplanması ve hele Yozgat yöresi, bölgemiz itibariyle 4 bin civarında tıpkı böcekten oluşan koleksiyonumuz, müzemiz var. Bu müzenin kurulmasının, yapılmasının en kebir sebebi, biraz önceki bahsettiğim kadar eğitim bilimi ve araştırı gayeli. Bunların korunması birlikte mefret. Bakıyorsunuz, sizin amacıyla dokuncalı, istenmeyen bire bir haşere, aşağılık bitki zararlılarını ortadan kaldırmada çok fevkalade faydası olabiliyor… Söz Temsili gelin böceği, cebbar ayrımsız böcektir. Çok fevkalade benzeri şekilde bunlar, gümüş varak bitlerine karşı kullanılabilmektedir. Bunun üzere avcı böceklerin belirleme edilmesini ve zararlı böceklerin tayin edilmesiyle bunlar bu müzede yahut da bu koleksiyonda bulundurarak hem eğitim bilimi hem araştırma maksatlı kullanılmakta. Zımnında biz, bunlara, nebat esirgeme ve savaş açısında önem veriyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza bitmeme ediyoruz.”

“FARKLI BÖLGELERDEN TOPLANMIŞ FARKLI FAMİLYALAR, TAKIMLAR, TÜRLERİ BURADA BARINDIRIYORUZ”

Kültür Fakültesi Nebat Himaye Bölümü Departman Komutan Yardımcısı Akademisyen Dr. Ulu Kayahan üstelik Kültür Fakültesi bünyesinde mevcut Böcek Müzesi’nde 4 binin üzerinde değişik çeşit bulunduğunu belirterek, “Ayrımlı bölgelerden toplam değişik familyalar, takımlar, türleri burada barındırıyoruz. Öğrencilerimize burada ilmî açıdan göstermeye çalışıyoruz. Ayrımlı familyaların özelliklerini detaylı şekilde öğrencilerimize aktarıyoruz. Farklı üniversitelerden gelip ellerinde değişik türleri bulunan akademisyenlerin, türlerini burada karşılaştırma imkanı var. Ona bakarak türleri belirleyip hem bizim üniversitemizin potansiyelini belirliyoruz hem dahi sair araştırmacıların araştırmalarını değerlendirmiş oluruz” diye konuştu.

Müzede çokça türlü böceklerin bulunduğunu hatırlatan Kayahan, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Çekirgeden tutun üstelik hamam böcekleri, ayrı ayrı tarımsal zararlılar, farklı çekirge türleri, tarımsal zararlı olarak belirlediğimiz süne, patates böceği okkalı miktarda tekrar bahis konusu. Ayrımlı sinekler, sivrisinekler, tarımsal dokuncalı yerine belirlediğimiz organizmaları burada bulunduruyoruz. Türkiye’nin genelinden toplamış örneklerimiz var. Hedefimiz, -şu anda filhakika öğrencilerimize temas öğüt döneminde toplattırıyoruz böcekleri- farklı bölgelerden getirilen böceklerin sayısının artırılmasını sağlamaya çalışıyoruz.”

Share: