Yozgat’taki müzede 4 bin böcü türü sergileniyor

Yozgat’taki müzede 4 bin böcek türü sergileniyor

YOZGAT – Türkiye’deki biyolojik çeşitliliği koruyabilmek ve ülkedeki böcek varlığını ortaya çıkarabilmek amacıyla Yozgat’ta oluşturulan Böcek Bilimi (Haşere Bilim) Müzesi, içerisinde barındırdığı 4 bine mail türle bilimsel iş ve araştırı eden akademisyenlere cesim gerçeklik oluşturuyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ekincilik Fakültesi Bitki Siper Bölümü’nde Türkiye’nin bir nice ilinden toplanan 4 bin adalet yakın böcekle oluşturulan Entomoloji (Haşere Bili) Müzesi’ne temas güzeşte dönme kullanılmamış enva kazandırılıyor. Türkiye’deki haşere çeşitliliğini ortaya fehmetmek amacıyla 2013 yılında darülfünun bünyesinde kurulan Böcü Müzesinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden getirilen yaklaşık 4 bin çeşit haşere sergileniyor. Tedrisat üyeleri ve öğrenciler marifetiyle toplanan binlerce tür böcü, önceki böcek bilimi laboratuvarında incelenip sınıflandırıldıktan sonraları müzedeki korumalı raflarda yerini alıyor. İçerisinde ilginç türlerin bile kayran aldığı haşerat hem akademisyenlerin hem bile öğrencilerin araştırmalarına mum tutuyor. Müzede Türkiye’nin rastgele bölgesinden haşere türü saha alıyor.

“Öğrenciler inceleme fırsatı buluyor”

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yavuz haşere müzesi ile ait yaptığı açıklamalarında, “Hem eğitim hem araştırma kasıtlı böceklerin tanınması ve bu böceklerin cebbar mı zararlı böcekler mi bunların morfolojik ve fizyolojik olarak tespiti ve öğrencilere tanıtılması, bunların özellikleri doğadaki faaliyetleri ve haşerat hakkında öğrencilere vukuf veriliyor. Burada öğrencilerimiz mikroskopla arz ince detayına kadar böcekleri inceliyorlar. Ev, soy, ırk ve çeşitleri var. Kanatlı olanlardan kelebek, çekirge, süne, sivrisinek çeşitleri kadar asıl ve çeşitlerimiz bulunuyor” dedi.

“Değişik kök böcekleri müzemizde barındırıyoruz”

Ziraat Fakültesi Bitki Himaye Bölüm Başbuğ Yardımcısı Dr. Akademisyen Mehabetli Kayıhan ise, “Üniversitemiz Kültür Fakültesi bünyesinde bulunan böcü müzemizdeyiz. Böcek müzemizde binin üzerinde değişik tür bahis konusu ve değişik bölgelerden bütün, ocak ve takımlara ilişik türleri burada barındırıyoruz. Öğrencilerimize bilimsel açıdan bunları göstermeye çalışıyoruz. Değişik familyaların özelliklerini tafsilatlı bir şekilde öğrencilerimize aktarıyoruz. Farklı üniversitelerden haşere türlerini burada karşılaştırma imkanımız var. Ona bakarak türleri belirleyip üniversitemizin potansiyelini belirliyor hem üstelik gayrı araştırmacıların araştırmalarını değerlendirmiş oluyoruz. Türkiye’nin genelinden toplamış örneklerimiz var” şeklinde konuştu.

“Eğitimize koruyucu oluyor”

Tarım Fakültesi öğrencilerinden Elif İnkaya dahi, “Fakültemizdeki haşere müzesinden türleri derslerimiz ile ait görüyor, bakıyor ve inceliyoruz. Binlerce cins böcek türü var. Hepsini görebiliyor ve inceliyoruz. Bize cephe veriyor ve eğitimimize havari oluyor” ifadelerine meydan verdi.

Share: