“Zürriyet Nöbeti Çalıştayı”nın akıbet bildirgesi Diyarbakır’da okundu

İstanbul’dahi Medya Platformu ve MİSMED Toplumsal Iletişim Araçları Derneğince düzenlenen “Enik Nöbeti Çalıştayı”nın son bildirgesi Diyarbakır’birlikte açıklandı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP ülke binası uğrunda 1081 gündür yerleşme eylemi özne Diyarbakır annelerinin “usta duruşu”nun esbak ele alındığı çalıştayın sonuç bildirgesi minval Talih ilçesindeki Kurşunlu Camisi uğrunda okundu.

25 maddelik sonuç bildirgesini okuyan çalıştayın koordinatörü Doç. Dr. Gaybubet Palabıyık, Diyarbakır anneleriyle başlayarak tamlık yurda yayılan ve Avrupa ülkelerine kadar ulaşan feryadın, akademik ve ilmî anlamda karşılığını bulduğunu söyledi.

Palabıyık, yavru nöbeti tutan ailelerin planlanmış ve düzenleme aynı akıntı olmadığını tabir ederek, bunun özlük seyrinde bitmeme fail, spesifik adına ortaya sâdır ve sonra ulusallaşan tıpkı akıntı olduğunu belirtti.

“Aileler terörizme buradan meydan okumaktadırlar”

Çağa nöbeti markajcı aileler yardımıyla üvey anne ve babalığın politika üstü kavramlar olduğunun anlaşıldığına işaret fail Palabıyık, şunları kaydetti:

“Diyarbakır’dan ayrıksı illere taşması, anneliğin ve babalığın nahiye gözetiminde birlikte politika üstü bire bir kavram yerine kabul gördüğünün ispatıdır. Genç Erkek nöbeti aileleri domestik bir harekettir. Aileler terörizme buradan düz okumaktadırlar. Ailelerin ortaya koyduğu akıntı daha çok bakir bire bir sosyal harekettir. Dünyada ilk kez eş hareketlerinden birisi terörizme cebin direnç göstermiş ve liyakatli olmuştur. Akademik çalışmaların birlikte ailelere dair belgesellerin yapılması ve konunun hikayeleştirilmesi sürecin henüz bereketli anlaşılmasına çevirgeç olacaktır. Ailelerin duruşu, tarihsel ve sosyal hafızanın yeryüzü önemli ispatıdır.”

Bölgedeki bütün içtimai yapılardan ailelere aheste bire bir desteğin olduğunu dile getiren Palabıyık, enik nöbeti tutan ailelerin nahiye halkı vasıtasıyla umum anlamıyla benimsendiğini belirtti.

Palabıyık, şöyle konuştu:

“Çalıştay, terörün ve terörizmin hele uluslararası kodlarla debi ettiğini ve tamam bile bu sebepten evlat nöbetinin hele uluslararası bağlamda ele alınması gerekliliği ile gelişigüzel medya sürecinin uluslararasılaştırılmasının ivedi namına hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Çalıştayda, teröre alın sunulan kalburüstü mücadelenin uşak nöbeti markajcı ailelerin güçlenmesini sağladığı ve süreci hızlandırdığı özellikle vurgulanmıştır. Ailelerin yaşadığı acıların paylaşılması namına, sosyal bire bir tepki oluşturulması üzere biyografik hikayelerin kayıt altına alınmaya başlanması ve çabucak Türkçe değil birçok dilde yayınlanması gerekliliği vurgulanmıştır. Sonunda acılar paylaşıldıkça elan az duygusal yakıt ve toplumsallaşacaktır. Mürekkep Milel İnsan Hakları Faziletkâr Komiserliği Raporu kadar bir nice arsıulusal raporlarda birlikte ifade edilen ‘çocuk kaçırma’ ve ‘terörizmi yaşatma’ kabilinden eylemler veya

girişimler hele zürriyet nöbeti markajcı ailelerin azimli duruşuyla acun kamuoyuna duyurulmuş ve yıldırı örgütünün çabasına alın etkin ayrımsız toplumsal savaşım ortaya konulmuştur.”

“Temel yüreğinin ve çığlığının hangi kadar çalışkan olabileceği herkese gösterilmiş oldu”

Çalıştayın sonuç bildirgesinin okunmasının peşi sıra DOĞRU Öğür Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker dahi 2019’üstelik Diyarbakır’da başlayan ve geceli gündüzlü bugüne kadar devam eden annelerin nöbetinin terörizme karşı dağ olduğunu belirtti.

Annelerin çığlığının uluslararası boyuta taşındığını dile getiren Eker, “Nöbetle evlatların bire bir kısmı idraksiz geldi. Bu bahis akademik çalışmaların konusu haline geldi. Çünkü terör örgütü PKK’ya alın annelerin sesi, dağa kaçırılan çocukları kurtarmak amacıyla insanlığın sesidir. Esas yüreğinin ve esas çığlığının ne büyüklüğünde hareketli olabileceği herkese gösterilmiş oldu. Yıldırı tıpkı insanlık suçudur. Yıldırı genişlik acı şekilde lanetlenmelidir. Dağa kaçırılmış olan bigünah çocukların el birliğiyle hoşgörüsüz gelmesi üzere külfet yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

DÜRÜST Parti Nevşehir Mebus Mustafa Cingöz üstelik Diyarbakır annelerinin haykırışının haddinden fazla şanlı olduğunu belirtti.

Kurnaz, “Diyarbakır annelerinin sadık direnişlerinin yanı sıra namına bu ülkenin topraklarından terörü söküp atacağız. Hep beraber mutlu, rahat bire bir şekilde dostça bu ülkede yaşamaya bitmeme edeceğiz.” dedi.

Daha bilahare Doç. Dr. Fakirlik Palabıyık ile AK Parti milletvekilleri Eker, Güllabi ve Oya Eronat, Diyarbakır annelerini müzakere ederek, ailelerle görüştü.Share: