Doğruluk Bakanı Bozdağ AK Tümen Şefaatli İlçe Müzakere Meclisi Toplantısı’nda konuştu: (2)

Vekil Bozdağ, “Herkesin tercihine akla yatkın hayat tarzına utanmak duyacaksınız”

YOZGAT – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İnsanların tercihlerine, inanç, kült ve vicdan hürriyetine, iş doğruluk ve hürriyetine, terbiye hak ve hürriyetine korku duymayanların kalkıp biz de özgürlükçüyüz, tığ de demokratız demeleri cesim tıpkı yalandır. Madem bari herkesin tercihine makul dirim tarzına korku duyacaksınız.” dedi.

Doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat’ta partisinin Şefaatli İlçe Müracaat Meclis Toplantısına katıldı. Bozdağ burada yaptığı konuşmada Türkiye’birlikte birçok yasağı kaldırdıklarını hatırlatarak, “bazı bazı özgürlükten, eksantrik bambaşka şeylerden bahsediyor insanlar. Türkiye’bile metin haddinden fazla yasakları kaldırdığımız üzere bambaşka bile yasakları kaldırmaya bitmeme ettik. ve nice yasağı kaldırdık. Ama bakın sonuç günlerde Kayseri’birlikte ayrımsız fabrikada, askeri tıpkısı fabrikada biri kullanılmış, buraya başörtülü, çember sakallı, pardösülü olanlar giremez diye niteleyerek için yazı yazıyor. İstanbul’dahi ayrımsız okula başörtülü mevrut stajyeri bu okula akseptans edemeyiz diyen tıpkısı ötekisi elan çıkıyor. Ne devir çıkıyor? AK Parti iktidardayken çıkıyor. Şu cürete bak. Biz yasakları kaldırmışız. Tek kimse yetişek, tedrisat hakkından yoksun bırakılamaz diyen esas hükmüne hayat vermişiz. ‘Hep kanunun uğrunda eşittir’ ilkesini bütün hayata geçirmişiz. Seçkin nev kamu hizmetlerine duhul hakkına, iş ve geçim hürriyetine sahipken anayasamıza bakarak. ve görevin gerektirdiği niteliklerden apayrı harıldamak amacıyla tek buut aranmaz derken birileri kalkıp buradan kendine dokunaklı vehmedip anayasayı dahi yasalarımızı bile ayaklar altına kayran, tanımayan adımlar atıyorlar. Demin yapıyorlar bunu. Tayyip Bey’in Cumhur Reisi olduğu, Halk İttifakı’nın kudret olduğu dönemde. Cenabıhak dulda ayrımsız bile bunların imkanı olsa kim bilir neler yapacaklar. Bakın buradan haddinden fazla kemiksiz söylüyorum. Eğitim ve tedris hakkının kullanılmasını esas ve yasalara mugayir şekilde on paralık kimesne engelleyemez. Çünkü zor veya yıldırma kullanarak ya da hukuka çapraz başka tıpkı davranışla devletçe kurulan veya kamu kurumlarının verdiği izne dair adına yürütülen temas tür eğitim ve öğretim faaliyetleridir. Kişinin terbiye ve tedrisat hakkını kullanmasının, eğitim ve tedris kurumlarına ve müştemilatına girmesinin ve orada kalmasını engellemek bizim Ceza Kanunu’muzda 2 yıldan 3-5yıla kadar hapishane cezasıyla cezalandırılmaktadır. Bir şekilde zor evet dahi zılgıt kullanarak ya de hukuka karşıt başka tıpkı davranışla aynı kimsenin inanç, kanı veya kanaatlerinden kaynaklanan hayat tarzına ait tercihlerine müdahale fail veya bunları değiştirmeye kahir fiilleri ayırmak birlikte

“On Paralık kimse esas ve yasaların üstünde değildir”

On Paralık kimsenin temel ve yasaların üstünde olmadığını birlikte tabir eden Vekil Bozdağ, “Demincek benim inancımdan ortalık ego mebde örtüyorum. evet üstelik inancımdan değil de düşüncemden, kanaatimden periferi başımı örtüyorum. Veya da başka aynı sebeple başını örtüyor. Tek kimse sen başını örtüyorsun diyerek ona ayrımcılık yapamaz. Ayrı bir münasebet çekemez. Hem kamuda hem hususi sektörde bu nefret ve ayrımcılık suçunu oluşturur ve ukubet kanunu itibarıyla dahi yaptırma tabidir. On Paralık kimesne kanunuesasi ve yasaların üzerinde değildir. Ki ki anayasalıyı ve yasaları çiğnerse o antlaşma tamamıyla karşısında anayasayı, yasayı bulur. Bizim dönemimizde bu barbar anlayışı hayata geçirmek talip çağcıl yobazlara katiyen boğaz verilmedi. daha çok bile verilmeyecektir. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Başkalarının dirim tarzına müdahale etmeyi başkalarının kanaatlerine, inançlarına, düşüncelerine engelleme etmeyi çağcıllık farz etmek, ilkelliğin buradaki vasfını bulunmayan etmez. Bunun çağdaşlıkla alakası bulunmayan. İnsanların tercihlerine, insanların inanç hürriyetine, din ve vicdan hürriyetine, faaliyet adalet ve hürriyetine, eğitim bilimi türe ve hürriyetine tırsmak duymayanların kalkıp tığ da özgürlükçüyüz. Tığ demokratız demeleri kebir tıpkısı yalandır. Mademki bari herkesin tercihine akla yatkın yaşam tarzına istinkâf etmek duyacaksınız. Yıllar yılı AK Tümen iktidarlarını, dirim tarzına müdahaleyle suçlayanlar oldu. Ben hep söylüyorum. Yirmi yıldır tığ iktidardayız, milletin yardımıyla. Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik, başkalarına üstelik müdahale ettirmedik. Biri çıksın falan yerde. Hükümet müdahale yahutta müdahale etti desin ayn yumdu desin, izin verdi desin. Kimesne bunu sav de edemez, kanıtlama dahi edemez. Bulunmayan böyle ayrımsız öz. Amma öte yandan hayat tarzınıza engelleme ediliyor, iftiralarını yayanların, başkalarının inançlarına, kanaatlerine, siyasal ve felsefi düşüncelerine müdahale eden ilkel ayni tıpkısı o büyüklüğünde de gündeş yobazlık anlayışlarına üstelik izin etmeyiz, etmeyeceğiz üstelik. Hep Hukuka uyacak anayasa ve yasalara makul davranacak ve ona bakarak hareket edecektir. aksi hâlde temel ve yasalarımız burada gereği neyse ona bakarak uygulanır. Hanay bulur.” şeklinde konuştu.Share: