“Güre Türkiye Forumu”nun ikincisi Nevşehir’de başladı

Türkiye Cahillik STK’ları Platformu’nun (TGSP) projesi kapsamında planlı “Genç Türkiye Forumu” toplantılarının ikincisi Nevşehir’dahi “Mülteci Algısı” temasıyla başladı.

Türkiye’deki gençlerin deneyimlerini, göz açılarını ortaya koymayı ve sesini duyurmayı hedefleyen proje kapsamında, İç Rum Bölgesi’nden 18-30 gözyaşı arası 200’den aşkın gencin katılımıyla gerçekleştirilen programa, Nevşehir Hacı Bektaş Ege Üniversitesi (NEVÜ) eş sahipliği yapıyor.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Bonkör Aktekin, programın açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin adını aldığı Hacı Bektaş Veli’nin, Küçük Asya’nun kültürel ve inançsal dönüşümünde etkisi olan manevi önderlerden biri olduğunu belirterek, bu asıl manevi önderlerin mülteci algısıyla ilişik bakış açısını etkileyecek ensesi kalın veriler sunduklarını rapor etti.

Kafile olgusunun, sosyologların, siyasa bilimcilerin ve tarihçilerin üstünde durduğu, çokça yayın verdiği muhteşem ayrımsız bahis olduğunu dile getiren Aktekin, şöyle konuştu:

“Tarih süresince isteğe bağlı yahut zorunlu göçler eliyle kayırıcı hareketliliği sonsuz bitmeme edegelmiş. Günümüzde de özellikle henüz ferah benzeri hayat şartına cemaat olabilmek, elan ongun soylu erki kazanımlar elde edebilmek amacıyla isteğe ilişkin barhana edenler var. Türkiye’den Avrupa’ya işlemek üzere giden insanlarımız var. Göç genelde doğudan batıya, güneyden kuzeye doğrudur. Bunun sebebi de kazançlı şerait. İnsanlar henüz dolgunca maltalık şartlarının olduğu yere kafile ediyor. Aynı üstelik çekişme, arbede gibi ortamlardan hayatta kalabilmek amacıyla kaçan insanların sefer açtığı kafile var. Bu göçün posta açtığı mütenevvi belirsizlikler, sosyolojik, siyasal dönüşümler ortaya çıkıyor.”

Aktekin, toplantının eli nimetli sonuçlanmasını diledi.

TGSP Umumi Heyet Üyesi Ahmet Özdinç de çalıştay masalarında yapılacak tartışmayla mülteci konusunda fikirlerin ortaya konulacağını, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin düz alacağı raporun yetkililerle paylaşılacağını söyledi.

Forum, akşam yapılacak danışma oturumunun peşi sıra sona erecek.

Zinde Türkiye Forumu’nun ilki 21 Mayıs 2022’de İzmir’üstelik düzenlenmişti.Share: