Milletvekili Tutdere, esrar hastalıklarını mecliste gündeme getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kötü hastalıkları konusunu sedir gündemine taşıdı.

Mebus Tutdere, nebati hastalığa alın alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve bu hastalığa karşı ilgili vekillik vasıtasıyla çalışkan tıpkısı mücadele yürütülmesi için TBMM Başkanlığı’na araştırı önergesi verdi.

TBMM Başkanlığı’na sunduğu Araştırı Önergesi ile nebati hastalığın hep yönleriyle ele alınması gerektiğini rapor fail Adıyaman Saylav Tutdere, “Ekincilik ve Orman Bakanlığı Zirai Tetkikat Umumi Müdürlüğü Diyarbakır Tarımsal Savaş Araştırı Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan araştırmalar sonrası bitkisel hastalığın ortaya çıkarılması amacıyla incelenen kötü bitkisi numunelerinde çor etmeninin ‘Tobacco etch virüs’ olduğu önceki tetkikat sonrası tabir edilmiştir. Ancak konunun önemi ve üretici sayısı nazara alındığında yerinde ve açık benzeri araştırı yapılarak konunun bilcümle yönleriyle ele alınması gerektiği açıktır. Zira sebep kendisine belirtilen virüsün 19 familyadan yaklaşık 120 türde enfeksiyon oluşturduğu yapılan araştırmalarla sabittir. Anılan çor tütünde beneklenme, soy açılması, koyu yeşil huy bantlaşması, mozaik ve deforme ergin yapraklar şeklinde belirtilerle kendini göstermektedir.

Alternatifi olmadığı Tütün Art Yerleşmiş raporlarıyla da çakılı olan tütüne ilgilendiren halihazırdaki yasal mevzuat ve yürürlükteki mapus cezası üreticilerimize iri mağduriyetler yaşatmaktayken birde meydana mevrut açık çerceveli bitkisel çor zımnında ocak ziraatı şeklinde sarmalık duman üreten ve ürettiğini satarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan yüz binlerce yurttaşımızın mağduriyeti katlanarak artmıştır. Hapis tehdidiyle karşı karşıya kalan, ağırlaşan kazançlı şartlar nedeniyle kıygın olan tütün üreticileri nebati hastalık nedeniyle meydana mevrut yüzdelik 50 kadar iri ayrımsız rekolte kaybı zımnında de imdi evlerine aldatmak götüremez ayla gelmişlerdir.

Bu bitkisel çor karşısında üretici serbest bırakılmamalı, savaşım yolları belirlenerek çalışkan şekilde mücadele edilmelidir.

Başta Çelikhan ilçesi koyulmak için sarmalık tütünün yetiştirildiği bölgelerde bu laf içten araştırılıp alınabilecek tedbirler belirlenmez ve çalışkan ayrımsız uğraş yürütülmezse gelecek yıl ve sonraki yıllarda yaman üretimi sekteye uğrayacak ve antrparantez istihsal tamamen bitme noktasına gelecektir. Bu dahi bölgede yüzbinlerce insanın işinden, ekmeğinden olmasına ve eskimemiş göç dalgalarının başlamasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle bitkisel hastalığa cebin alınacak tedbirlerin belirlenmesi, bu hastalığa cebin ait vekâlet vasıtasıyla faal benzeri savaşım yürütülmesi önem en etmektedir” ifadelerini kullandı. – ADIYAMAN

Share: