Veca gündem haberleri | Dert Dağı eteklerinde zihayat akarsu maymununun tagaddi hatırat kamerada

Dert Dağı eteklerinde yaşam süren su maymununun tagaddi hatırat kameralarca görüntülendi.

Yaklaşık kusurlu yüzyıl evvel yandaki ülkelere kürk üretimi için getirilen ve elan sonraları çiftliklerden kaçarak Dert Dağı eteklerine gelen su maymunları, dağın Iğdır tarafındaki Karasu Sazlığı’nda yaşıyor.

Birçok memeli, kemirgen ve sürüngenin yaşadığı sulak alanın ilgi gururlu hayvanlarından olan akarsu maymunları, hem karada hem de suda besleniyor.

Tür ismi Myocastor coypus olan ve adeta balaban bir fareyi mümasil su maymununun suda ve karada tagaddi ajanda kameralarca kayıt altına makbuz.

Share: