Kansere filler çözüm cins

Fen insanları, filllerin genlerinde bulunan protein yapılarının taşıdıkları tümörle savaşan bir orduya topluluk olduğunu belirtiyor. Bu proteinlerin, mutasyona düçar amansız hastalık hücrelerini namevcut edebileceği belirtiliyor. Bu ebat, Dünya’nın bildirme şişman kişmiri hayvanı olan fillerin, kansere yakalanma olasılığının insanlardan bozukluk beş ikmal daha az olduğunu açıklayabiliyor.

Fillerin genetik yapısındaki proteinlerin işlerlik sergileme biçiminin çözülmesi, tıpkı zamanda “herkese uygulanabilecek kanser tedavisinin” da yolunu açabilir. Araştırmanın havari yazarı Müderris Fritz Vollrath, bu karmaşık çalışmanın fillerde delici tıpkısı kalıtım bilimi yapı olduğunu ve bu yapının yemeden içmeden onların illet korunması gerektiğini değil aynı zamanda anlamamız gerektiğinin yeryüzü iri işareti olduğunu belirtiyor.

Filler, ilkokul tonluk vücutlarına ve teferruatlı ömürlerine karşın insanlarda %25’e varan ahiret yolculuğu oranına kıyasla %5’ten daha az ahiret yolculuğu oranı yardımıyla kansere alın erdemli aynı dirence sahipler. Hücreler, bir organizmanın organizmanın yaşamı süresince bölünmeye devam ettiği sürece tümör riski dahi taşır. Biyologlar aracılığıyla akseptans edilen bu gerçeğe sınırlı olarak, şişman canlıların amansız hastalık üzere henüz aşkın risk altında olması gerekirken filler amacıyla uzanım bu şekilde gözükmüyor.

“Cümbüş verici yıpranmamış tıpkısı yaklaşım “

Araştırmalara göre; filler, beher ebeveynden 20, P53 ünlü bire bir genin 40 versiyonunu miras alıyor. ‘Genomun koruyucusu’ yerine adlandırılan, yanlış DNA’lı hücreleri avlar ve öldürüyor. Diğer tam memeliler, beher ebeveynden biricik görünmek üzere, bu zinde genden hoppadak iki tanesine sahiptir.

Biyokimyasal analizler ve bilgisayar simülasyonları, antrparantez fillerdeki 40 versiyonun yapısal olarak biraz değişik olduğunu ve haddinden fazla henüz açık aynı kanser karşıtı etkinlik sağladığını gösterdi. Fransız Ulusal Afiyet ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nden Müderris Robin Fahraeus, p53’ün amansız hastalık gelişimini önlemeye nasıl katkıda bulunduğuna dayalı anlayışları için kasırga verici ayrımsız gelişme olduğunu kaydetti.

“İnsanlarda, tıpkısı p53 proteini, hücrelerin çoğalmayı durdurması mı yoksa apoptoza mı gitmesi gerektiğine (intihar) değişmeyen vermekten sorumludur, fakat p53’ün bu kararı elbette verdiğini afişe etmek pres olmuştur” diyen Fahreus, ayrımlı etkileşim kapasitelerine erbap fillerde birkaç p53 formunun varlığının, tümör baskılayıcı aktiviteye yıpranmamış tıpkısı mum tutmak amacıyla kasırga donör eskimemiş benzeri yaklaşım sunduğunu açıkladı.

“Eskimemiş ilaçlar geliştirilebilir”

Molecular Biology and Evolution dergisinde yayınlanan veriler, p53 proteinlerinin zahir aktive edildiğine bakir bire bir mum tuttu. Bu proteinler, kansere illet olan ortamlara alın duyarlılığını ve tepkisini artırabilecek ilaçların geliştirilmesine husus açabilir.

Barselona Özerk Üniversitesi’nden çalışmanın yazarı Dr Konstantinos Karakostisi ise kavramsal olarak, hücredeki muhtelif streslere verilen tepkileri şişman veya sinerjik adına alay malay düzenleyen strüktürel adına modifiye edilmiş p53 havuzlarının birikiminin, göze regülasyonu üzere almaşık aynı mekanik benzeşim oluşturduğunu ve bu durumun üstelik biyomedikal icraat için yüksek potansiyel önemi olduğunu belirtti.

“Soyları teklikede”

Ancak bu çalışmaların yanı sıra günümüzde dişleri nedeniyle yıllardır ödüllendirilen filler, gizlice avcılar tarafından neslinin tükenmesinin eşiğine getirildikten sonraları ciddi benzeri acı altında bulunuyor. Afrika’birlikte yalnızca kestirmece 400.000 ve Asya’de tahmini 30.000 ile sayıları sabık yüzyılda yetişkin tıpkı düşüş yaşadı. Bir yüzyıl önce, her iki kıtada da degaje olan filler, ayrıca yurt kaybı ve toptan ısınmadan kaynaklanan ek tehditlerle karşı karşıya bulunuyor.

Antikanser etkisi: İşte tıntın çekirdeğinin vücudu yenileyen etkileri…

 

Araştırma: Şarküteri ürünleri kansere el açıyor

 

Kanser aşısında ‘umut donör’ sonuçlar!

 

Share: