8 İlde 11 Toprak ‘Kesin Korunacak Alıngan Alan’ İlan Edildi, 4 İlde Acele Devletleştirme Kararı Alındı

Cumhur Reisi kararıyla Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Ağrı yer sınırları içre kâin 11 bölgedeki saf sit alanları, ‘kesme korunacak hassas kayran’ ilan edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep’te kâh taşınmazların tez kamulaştırılması kararı alınırken Sinop’un Akışmaz ilçesinde de kâh alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’üstelik bugün yayınlanan kararlarla 8 el sınırında vadi düz 11 bölgedeki muhtelif bölgeler, ‘stabil korunacak alıngan alan’ car edildi. 4 şehirde ise türlü alanlar amacıyla tez devletleştirme kararı alındı.

Bugün yürürlüğe giren Cumhur Reisi kararları şöyle:

‘KESİN KORUNACAK ALINGAN ALAN’ OLARAK İLAN EDİLEN BÖLGELER

“Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde mevcut Kapıkaya Kanyonu potansiyel katıksız sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak hassas kayran olarak tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Antalya ili, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri sınırları içerisinde kâin Akseki-Gündoğmuş arası potansiyel natürel sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak alıngan alan adina tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde mevcut Kırkgöz Su Kaynakları Katıksız Sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak alıngan düzlük yerine tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Bitlis ili, Güroymak ilçesi ile Muş ili, Hasköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan İron Sazlıkları potansiyel natürel sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak alıngan alan olarak tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde Mevcut Riva Deresi Batısı Katıksız Sit Alanı’nın siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak kırılan alan adina tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ili, Merzengûş ilçesi sınırları içerisinde kâin Ağva Saf Sit Alanı’nın esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan düz adina tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İzmir ili, Dikili içesi sınırları içerisinde bulunan Nebiler Şelalesi ve Mağaraları potansiyel saf sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak hassas kayran kendisine tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Çaldıran ilçesi ile Dert ili, Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tendürek Dağı Püskürtü Taşları potansiyel natürel sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak kırılan düz kendisine tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü gizil tabii sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak kırılan kayran yerine tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Muradiye ilçesi sınırları içerisinde mevcut Bendimahi Sazlıkları potansiyel saf sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan kayran yerine tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLEN BÖLGELER

Ankara ili, Mamak ilçesi, Mutlu Mahallesi sınırları içerisinde mevcut 51045 ada 1 parsel, 51048 cezire 1 parsel, 51106 ada 1 parsel numaralı, 6306 az Kıyamet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa kapsamına giren hususi mülkiyete laf taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla birlikte, proje alanındaki ümran mevzuatına muhalif, ruhsatsız, iskansız ve afet riski taşıyan, genel düzenlilik ve asayiş yönünden tehlikeli yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısı ile gelişigüzel bilgelik ve danışma kurallarına akla yatkın, metin ve sakıncasız hayat alanlarının oluşturulması üzere Mamak Belediye Başkanlığı eliyle acele kamulaştırılmasına, 2942 mahdut Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Bartın ili, Eşkâl ilçesi, Dallıca köyü sınırları içerisinde kâin ve bitik harita ile listede tahril ve koordinatları gösterilen alanda düz düz hususi mülkiyete bahis taşınmazların, bölgede Şişman Konut İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla yürütülen hane projesine ilişkin ümran yolunun açılması üzere anılan Riyaset eliyle tez kamulaştırılmasına, 2942 dar Kamulaştırılma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Giresun-Çaldağı- İnişdibi (Dokap) Yolu projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla acele kamulaştırılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konmasına, 2942 dar Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Ekli listede bulundukları düz ile cezire ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, İslahiye Kombinasyon Endüstri Bölgesi sınırlarının genişletilmesi için İslahiye Uray Başkanlığı vasıtasıyla acele kamulaştırılmasına 2942 basit Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.”

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Öte yandan, Sinop’ta kâh alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun munzam 16’ncı maddesi gereğince alınan karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Akışmaz ilçesine sınırlı Yeniköy Mahallesi’nde bulunuyor.

Share: